Tag: take s330

TAKE S300 KM

Sản phẩm: Điện thoại TAKE S300 HD Bảo hành 1 Năm: Call VNĐ  | Bảo hành 1 Tháng: Call VNĐ    CPU: chip xử lý 2nhân 1,5GHz RAM/ROM: 1Gb/8GB Màn hình: 4″