Tag: sony z1

Sony Honami (Sony Xperia Z1) máy ảnh khủng nhiều màu sắc

Sony Honami (Sony Xperia Z1) máy ảnh khủng nhiều màu sắc sẽ được Sony cho ra mắt trong tháng 10.2013 tới đây. Sony Xperia Z1 sẽ cóba màu chính đen trắng tím