Tag: samsung galaxy note 2

Galaxy Note 3 chuẩn bị chào bán

Galaxy Note 3 chuẩn bị chào bán ra thị trường vào tháng 9.2013 đó là thông tin mới nhất mà Samsung tiết lộ.Với hai phiên bản khác nhau à SM-N900 và SM-N9005