Tag: s300

Điện thoại TAKE E100,S330,S300 sẵn hàng

Bạn đã từng nghe đến “take me to your heart” bài hát nổi tiếng làm mê đắm bao thế hệ . Bạn đã nghe tên điện thoại TAKE Hàn quốc ? Chắc