Tag: nokia tablet

Nokia Tablet và hàng loạt mẫu sản phẩm mới

Trang NokiePowerUser vừa nhận được thông tin rằng Nokia chuẩn bị ra mắt một loạt sản phẩm mới từ đây đến cuối năm. Người tiết lộ những tin này nói rằng anh