Tag: nâng cấp Galaxy S IV

Cân nhắc việc nâng cấp Galaxy S III lên Galaxy S IV

Nếu đã sở hữu một chiếc Samsung Galaxy S III, bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định nâng cấp lên Galaxy S4. Sau nhiều tháng mong đợi, Samsung cuối