Tag: Moto X

Moto X Developer Edition điện thoại dành cho lập trình viên

Ngoài HTC và Samsung, Motorola từ trước đến nay cũng có ra mắt phiên bản dành cho lập trình viên của các sản phẩm do mình sản xuất, và Moto X cũng

Motorola Moto X mổ xẻ phần cứng

Motorola Moto X mổ xẻ phần cứng của mẫu điện thoại đầu tiên của Motorola khi về tay Google. Moto X là chiếc điện thoại Motorola đầu tiên mang ảnh hưởng của