Tag: Mi2

Xiaomi một thế lực mới của làng điện thoại thế giới

Vào sáng hôm nay, chúng ta đã có thông tin về việc phó chủ tịch phụ trách quản lí sản phẩm Android, ông Hugo Barra, sẽ về đầu quân cho hãng điện