Tag: max

HTC One Max cấu hình khủng nhiều “vũ khí lạ”

HTC One Max cấu hình khủng nhiều “vũ khí lạ” chuẩn bị được HTC cho ra lò trong tháng 10.2013.Trước đây chúng ta đã được thấy nhiều hình ảnh về mặt trước