Tag: giá lg g2

Gía lg g2 16GB 599 Euro, 32GB giá 629 Euro bạn nghĩ sao ?

Gía lg g2 16GB 599 Euro, 32GB giá 629 Euro bán tại Đức bạn nghĩ sao ? Một mức giá đủ cao để thấy độ HOT của điện thoại LG G2 siêu