Tag: e200

TAKE S200 KM

Sản phẩm: Điện thoại TAKE S200 KM Bảo hành 1 Năm: 3,290,000 VNĐ  | Bảo hành 1 Tháng: 2,900,000 VNĐ    CPU: chip xử lý 2nhân 1,5GHz RAM/ROM: 1Gb/8GB Màn hình: 4″