Tag: e100

Take E100

Sản phẩm: Điện thoại TAKE E100 Bảo hành 1 Năm: 3,590,000 VNĐ  | Bảo hành 1 Tháng: 3,190,000 VNĐ    CPU: chip xử lý 2 nhân 1,5GHz RAM/ROM: 1Gb/8GB Màn hình: 4″