Tag: 2sim

HTC One 2sim màu đỏ

Sản phẩm: HTC One 2sim màu đỏ Giá bán : Bh 1Tuần: 13.290.000 VNĐ  |  Bh 1Năm: 13.890.000 VNĐ Phụ kiện: sạc,cáp, tai nghe, dán màn hình, sách hướng dẫn sử dụng

HTC One 2Sim màu trắng

Sản phẩm: HTC One 2Sim màu trắng Giá bán : Bh 1Tuần: 12.990.000 VNĐ  |  Bh 1Năm: 13.690.000 VNĐ Phụ kiện: sạc, cáp, tai nghe, dán màn hình, sách hướng dẫn sử

HTC One 2Sim màu đen

Sản phẩm: HTC One 2Sim màu đen Giá bán : Bh 1Tuần: 12.990.000 VNĐ  |  Bh 1Năm: 13.690.000 VNĐ Phụ kiện: sạc, cáp, tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng, dán màn

HTC One 2Sim

Sản phẩm: HTC One 2Sim Giá bán : Bh 1Tuần: 12.990.000 VNĐ  |  Bh 1Năm: 13.690.000 VNĐ Phụ kiện: sacl, cáp, tai nghe, dán màn hình , sách hướng dẫn sử dụng