Làm mẫu demo cách up Video clip vào bài viết

Làm mẫu demo cách up Video clip vào bài viết

Mở 1 bài viết mới, tại trình soạn thảo anh click chọn nút icon cái fim (Chèn / sửa tập tin đã tải lên) —–>>> nó tự mở 1 tab mới, tại Tập tin/Đường dẫn : http://www.youtube.com/watch?v=AsQo0IuJC4Y (nhập đường dẫn vào)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *